Dr. Marczell Mihály művei

Marczell MihályMarczell Mihály (Dunaszerdahely, 1883. – 1962.) a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar katolikus nevelője volt - s egyben a budapesti Központi Szeminárium egykori rektora, esztergomi főegyházmegyés áldozópap, pápai kamarás, tiszteletbeli kanonok, prelátus, 1948-tól apostoli protonotárius; egyetemi tanár, rektor, papnevelő, egyházi író, szerkesztő, cenzor és hitszónok.