Regisztráció

Kedves Látogató!

A kutatói regisztráció díjtalan, személyre szóló és határozott idejű: az adott naptári évre biztosít hozzáférést, újabb naptári évben megújítása-megerősítése szükséges. A kitöltött adatlap beérkezését és regisztráció aktiválását a könyvtár megbízottja egy e-mailben igazolja vissza, a regisztráció ezután válik érvényessé.

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját könyvtári kutatói nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat az intézmény körén kívül, tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.

Dear Visitor!

The researcher registration is free of charge, personalised and provides access for the year of the registration and must be renewed every year. Your registration will be confirmed after you have received the confirmation email.

The Kalocsa Cathedral Library ensures that any personal data provided by you for your identification will be only used for registration purposes by our library. We will not disclose your personal data provided by you to us to any third party. We protect your personal information.

Személyes adatok | Persönliche Daten | Personal Data
Elérhetőség | Berührung | Contact
Felhasználónév | Benutzername | User name
Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-kutatás céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a könyvtár e-könyv szolgáltatásához a regisztrációs adatlapon szereplő névre szól. Minden felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, mely nem megosztható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció az e-kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a könyvtár az adatlap érkezését e-mail útján visszaigazolta. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. A könyvtár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.
Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass der Benutzername und das Passwort, die zum Zweck der E-Forschung erteilt wurden, so auch der dadurch gesicherte Internetzugang zur e-könyv der Bibliothek, für den auf dem Datenblatt angegebenen Namen gelten. Jeder Benutzer erhält eine sog. „Ein-Benutzer”-Berechtigung, die nicht übertragbar ist. Ohne Erlaubnis des Inhabers ist es verboten, die Bilder zu kopieren, auf einen Datenträger zu speichern, auszudrucken, weiterzugeben und im welcher Form auch immer zu verbreiten. In Kenntnis meiner strafrechtlichen Verantwortung bestätige ich die Richtigkeit der auf dem Datenblatt angegebenen Daten. Ich nehme zur Kenntniss, dass die Registrierung durch die Annahme der Nutzungsbedingungen der E-Forschung ihre Gültigkeit erhält, nachdem die Bibliothek die Ankunft des Datenblattes per E-Mail rückbestätigt hat.Die rückbestätigte Registrierung ist auch im Mail-Format ohne Unterschrift gültig. Die Bibliothek gewährleistet, dass es die während der Registrierung gespeicherten, zur Identifizierung der Forscher/Benutzer nötigen persönlichen Daten nur innerhalb seines Registersystems verarbeitet. Die durch die Registrierung gesammelten Daten gibt es nicht weiter, sein Register verwahrt es geschützt.
I acknowledge that the user name and password issued for the purpose of e-research, and the internet access to the Archives' Matricula-Historia-Online service is valid for the name appearing on the Registration Data Sheet and for a specified time period. Each researcher received a „single-user” option that is not shareable. The right/possibility of research is non-transferable, publicizing or passing over the registrered user's data (user ID) is stricktly forbidden. The researcher is liable for handling his/her user name and password with maximum security and for ensuring that those are not available for others. The Archives ensures that personal data collected during the registration process,  required to identify the researchers/users, is managed only within the Archive's own registry. The Archives will not pass on  the data collected during the registration process, and its registry is securely stored.
A fenti nyilatkozatokat megerősítem! | Ich bestätige die obige Erklärung! | I confirm the above statements!