Marczell Mihály kéziratos hagyatéka

Dr. Marczell Mihály

(1883-1962)

AZ IGEHIRDETÉS LEXIKONA

"A lelkek pitvarában..."

Dr. Marczell Mihály kéziratos hagyatékát dr. Péch Mária dolgozta fel.
"FÉNYCSÓVÁK" (lelkipásztori gondolatok, fohászok)

 

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS (minden kötet elé olvasandó!)

XII. VASÁRNAP

I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok
ADVENT (I-V. rész)

XIII. VASÁRNAP

ELŐSZÓ és I /A/ rész: Advent I-IV. VASÁRNAPJAI (és KARÁCSONY)

XIV. VASÁRNAP

I/A/ rész folytatás...

XV. VASÁRNAP

II/B/ rész: Advent I-IV.VASÁRNAPJAI Evangéliumaira építkező beszédláncok

XVI. VASÁRNAP

III/C/ rész: Advent I-IV. VASÁRNAPJAI (és KARÁCSONY)
Szentleckéihez szóló beszédláncok

XVII. VASÁRNAP

IV. rész: EGYES Vasárnapjaira külön közölt beszédek

XVIII. VASÁRNAP

Advent I. VASÁRNAPJA

XIX. VASÁRNAP

Advent II. VASÁRNAPJA

XX. VASÁRNAP

Advent III. VASÁRNAPJA

XXI. VASÁRNAP

Advent IV. VASÁRNAPJA és V. rész: FÜGGELÉK -egész Adventhez

XXII. VASÁRNAP

KARÁCSONY I. napja

XXIII. VASÁRNAP

KARÁCSONY II. napja

XXIV. VASÁRNAP

Karácsony és Újév közti /NYOLCAD/ VASÁRNAP

ÚRNAP

SZILVESZTER és ÚJÉV (I-III. rész)

JÉZUS SZÍVE ünnepe

I. rész: SZILVESZTER

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

II. rész: SZILVESZTER és ÚJÉV

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

III. rész: ÚJÉV

SARLÓS BOLDOGASSZONY

Újév és Vízkereszt KÖZTI VASÁRNAP

KÁRMELLHEGYI BOLDOGASSZONY

VÍZKERESZT

NAGYBOLDOGASSZONY

Vízkereszt UTÁNI Vasárnapok

KISASSZONY napja

SZENT CSALÁD ünnepe

SZŰZ MÁRIA nevenapja

I. VASÁRNAP

RÓZSAFŰZÉR KIRÁLYNŐJE

II. VASÁRNAP

MAGYAROK NAGYASSZONYA

III. VASÁRNAP

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe

IV. VASÁRNAP

Szent JÓZSEF, I. rész: névünnepe és II. rész: Patrocinium S. Josephi

V. VASÁRNAP

Szent PÉTER és PÁL

VI. VASÁRNAP

Szent ISTVÁN KIRÁLY

NAGYBÖJT (I-IV. rész)

MINDENSZENTEK és HALOTTAK napja /I-III. rész/

I. rész. BÖJTELŐ Vasárnapok

KRISZTUS KIRÁLY

I/1. rész: a három "FARSANGI VASÁRNAP"

FÜGGELÉK: I. sorozathoz

I/2. rész: EGYES böjtelő Vasárnapok

II. sorozat: Isten és ember

SEPTUAGESIMA VASÁRNAP

HITEM és ÉLETEM

SEXAGESIMA VASÁRNAP

Az OLTÁRISZENTSÉG

QUINQUAGESIMA VASÁRNAP

JÉZUS SZENT SZÍVE

II/1/a-b. rész: Nagyböjt I-V. VASÁRNAPJAI

MÁJUS KIRÁLYNŐJE /I-II. rész/

II/2. rész: Nagyböjt EGYES Vasárnapjai

I. rész: Mária-tiszteletről KÜLÖNÁLLÓ beszédek

I. VASÁRNAP

II/1. rész: BESZÉDLÁNCOKBAN -tételrészletezés

II. VASÁRNAP

II/2. rész: IMÁK, TÁRSULATOK, MAGYAR vonatkozások...

III. VASÁRNAP

DIVATOS VILÁGSZEMLÉLETEK LÉLEKTANI BÍRÁLATA, KATOLICCIZMUS A XX. SZÁZADBAN ERKÖLCS VILÁGMEGÚJHODÁS tervei -a II. Vatikáni Zsinathoz

IV. VASÁRNAP

Tervezgetések –IMAKÖNYV-höz...

V. /SZENVEDÉS/ VASÁRNAP

III. sorozat: lelkigyakorlatok, rekollekciók, elmélkedések, konferenciák, beszéd /sorozatok/...

/VI./ VIRÁGVASÁRNAP

LELKIGYAKORLATOK - REKOLLEKCIÓK - ELMÉLKEDÉSEK

III. rész: Nagyböjt PÉNTEKEI

LELKIGYAKORLATOK -nőknek

IV. rész: Nagyhét: NAGYCSÜTÖRTÖK és NAGYPÉNTEK

REKOLLEKCIÓK - EXHORTÁCIÓK - ELMÉLKEDÉSEK -nőknek

HÚSVÉT /I-III.. rész/

LELKIGYAKORLATOK - REKOLLEKCIÓK -férfiaknak

I rész: NAGYPÉNTEK és HÚSVÉTVASÁRNAP

KÜLÖNFÉLE BESZÉDSOROZATOK és BESZÉDEK

II/1. rész: HÚSVÉTVASÁRNAP

KÜLÖNFÉLE BESZÉDSOROZATOK és BESZÉDEK -nőknek

II/2. rész: HÚSVÉTHÉTFŐ

LELKIGYAKORLATOK -kispapoknak

III/1. rész: Húsvét I-VI. Vasárnapok

LELKIGYAKORLATOK -papoknak

III/2. rész: Húsvét utáni EGYES Vasárnapok

REKOLLEKCIÓK -/kis-/, papoknak

I: "FEHÉRVASÁRNAP"

ELMÉLKEDÉSEK -kispapoknak

II. "JÓPÁSZTOR VASÁRNAP"

IV. sorozat: alkalmi beszédek

III. VASÁRNAP

KERESZTELŐI beszédek

IV. VASÁRNAP

ADMONITIONS...

V. VASÁRNAP

ELSŐÁLDOZÁSI /és közös szentáldozási/ beszédek

VI. VASÁRNAP

ESKÜVŐI beszédek

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

TEMETÉSI beszédek

PÜNKÖSD /I-II. rész/

VILÁGIAK különféle ÜNNEPSÉGEI

I/1. rész: PÜNKÖSDVASÁRNAP

EGYHÁZIAK különféle ÜNNEPSÉGEI

I/2. rész: PÜNKÖSDHÉTFŐ

Néhány SZENT ünnepe

II. rész: Pünkösd UTÁNI vasárnapok

V. sorozat: pedagógia

II/1. rész: SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

"PREFEKTUSI ÓRÁK"

II/2. rész: PÜNKÖSD utáni I. VASÁRNAP

I. GIMN. OSZT.: Természetes és természetfeletti élet

II. VASÁRNAP

II. GIMN. OSZT.: Eszmények és élmények

II/1. rész: JÉZUS SZÍVE ünnepe

III. GIMN. OSZT.: "Én" és a "közösség"

II/2. PÜNKÖSD utáni III. VASÁRNAP

IV. GIMN. OSZT.: "Családból -családba!"

IV. VASÁRNAP

"VALLÁSOS FÉLÓRÁK /otthon/

V. VASÁRNAP

/I. GIMN./: "A ketekumenek iskolájában"

VI. VASÁRNAP

/II. GIMN./: "A térdhajtók iskolájában"

VII. VASÁRNAP

/III. GIMN./: "Az életet helyesen látók iskolájában"

VIII. VASÁRNAP és FÜGGELÉK: Pünkösd utáni I-VIII Vasárnapokhoz

/IV. GIMN./: "A sodró élet iskolájában"

IX. VASÁRNAP

A CSALÁD KÖNYVE

X.VASÁRNAP

PEDAGÓGIA

XI. VASÁRNAP

 

 

 Internetes feldolgozás: Mityók János plébános, Kreschka Károly.