2. tárló - Könyvtáralapító-könyvgyűjtő érsekek - 18. század

Patachich Ádám érsek (1776-1784) 19 ezer kötetes könyvtárát az 1784-ben kelt alapító okirat szerint az egyházmegyére hagyományozta. Rendelete értelmében egy intézményben egyesült az érsekek könyvtára a káptalan könyvtárával, melynek további fenntartásáról és kezeléséről is gondoskodott, e célra tett alapítványával. A Könyvtár a továbbiakban a kalocsai érsekek és a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan közös tulajdona, hivatalos elnevezése: Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis, azaz Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár lett.

     
Patachich Ádám érsek portréja, saját kezű aláírása

Kiállított dokumentumok:
Patachich Ádám érsek végrendelete. 1784. június 18.
Az érsek végrendeletében 13 ezer forintos alapítvánnyal gondoskodott az egyesített érseki és káptalani könyvtár további fenntartásáról, a könyvtári személyzet javadalmazásáról.


A könyvtár alapítólevele

Catalogus librorum venalium in officina libraria Hermanni Josephi Krüchten [Vienna], 1774. Joseph Krüchten bécsi könyvkereskedő katalógusa.

Catalogus librorum … Pest: J. M. Weingand - J. G. Köpf, [1779.] Az 1770-ben alapított és kiterjedt európai kapcsolatokkal rendelkező, hatalmas választékot kínáló pesti Weingand-Köpf cég könyvkereskedői katalógusa.

Index librorum Bibliothecae… Adami… Patachich, episcopi Varadiensis… 1774. A Patachich Ádám könyvtáráról készült nagyváradi katalógust Mariosa Jakab olasz könyvtáros készítette. Középen a nagyváradi könyvtárterem tervezett, idealizált, kézzel festett képe látható a címlapon.

Levelek, számlák könyvbeszerzésekről 1774-1778. Patachich érsek haláláig fáradhatatlanul gyarapította könyvtárát. Könyvbeszerzéseiről tanúskodnak könyvkereskedőkkel és megbízott ügynökökkel folytatott levelezései.

Euclides: Elementa geometriae. Venice: Erhard Ratdolt, 1482. Patachich Ádám érsek könyvtárából.

Johannes de Sacrobosco: Sphaera mundi. Leipzig: Martin Landsberg, [c.1494.] Patachich Ádám érsek könyvtárából.

John Barclay: Argenis. Figuris aeneis adillustrata…Nuremberg: Wolfgang Moritz Endter, 1693. Patachich Ádám érsek könyvtárából.

Jacopo Sannazaro: Arcadia. Venice: Giovanni Maria Misserini, 1638. Patachich Ádám érsek könyvtárából.

Pomponius Mela: De situ orbis. Leipzig: Wolfgang Stöckel, 1515. Patachich Ádám érsek könyvtárából.

Plutarchus: Chaeronei stoici… de his qui tarde a numine corripiuntur libellus. Nuremberg: Friderich Peypus, [1513.] Patachich Ádám érsek könyvtárából.

          
 

Az érsek Werner Vencel bécsi könyvkötőt bízta meg könyveinek egységes átkötésével, aki több mint tíz éven át dolgozott a Patachich könyvtár köteteinek egységes átkötésén. A könyvkötő-könyvtáros többféle tematikus katalógust is készített, és külön nyilvántartást vezetett a kötésre váró könyvekről. A tárlóban korabeli marhabőr darabok láthatók, amelyeket Werner Vencel a könyvek átkötéséhez használt. Ezek a bőrdarabok 2000-ben kerültek elő a terem restaurálásakor. 

 

Patachich Ádám utóda az érseki székben Kollonich László (1787-1817), aki folytatta elődje könyvgyűjtő tevékenységét. Számos kötetet vásárolt a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, könyvbeszerzései gyakran a kultúrtörténeti értékek mentését célozták.1791-től Katona István történetíró segítette Kollonich érseket könyvbeszerzéseiben. Az ő szakértelmének és könyvismeretének is köszönhető, hogy ekkoriban számos történelmi-, földrajzi-, valamint tudománytörténeti vonatkozású kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

       
Kollonich László érsek portréja és kalocsai érseki ex librise

Kiállított dokumentumok:

Sancta Birgitta: Revelationes. Nuremberg: Anton Koberger, 1521. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Hippocrates: Opera omnia Venice: Aldus Manutius, 1526. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Gaius Iulius Hyginus: Poeticum astronomicum. Venice: Thomas de Blavis, 1488. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

   

Ulisse Aldrovandi: Serpentum, et draconum historiae libri duo Bologna: Bernia, 1640. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Georgius Agricola: De re metallica libri XII. Bázel: Hieronymus Frobenius, 1556. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Christian Gottlieb Ludwig: Ectypa vegetabilium, usibus medicis praecipue destinatorum. Leipzig: Johann Gottfried Trampe, 1760-1764. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Jan Huygen van Linschoten: Navigatio ac Itinerarium Hága: Albertus Henricus, 1599. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Sigmund von Herberstein: Moscovia der Haupstat in Reissen. Vienna: Michael Zimmermann, 1557. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

August Johann Rösel von Rosenhof: Der monatlich herausgegebenen Insecten Belustigung. Nuremberg: Johann Joseph Fleischmann, 1755. Kollonich László érsek gyűjteményéből.

Gabir Ibn-Haiyan: De alchemia. Nuremberg: Johann Petreius, 1541. Kollonich László érsek gyűjteményéből.