3. tárló - 19-20. század

A 19. század elején a könyvtár állománya már meghaladta a 42 ezer kötetet. Sokan látogattak Kalocsára, hogy megtekinthessék a barokk könyvtártermet és a ritkaságokat. Az 1813-tól vezetett vendégkönyv bejegyzései szerint például Czuczor Gergely, Rómer Flóris, Trefort Ágoston valamint Munkácsy Mihály és felesége is járt a könyvtárban.

Császka György érsek (1891-1904) idejére a könyvtár állománya az érseki és kanonoki hagyatékokból már 60 ezer kötetre duzzadt. A könyvtártermek szűknek bizonyultak, raktározási problémák merültek fel. Az érsek radikális lépésre szánta el magát: új, a palotától különálló könyvtárépületet terveztetett. Terve megvalósítását 1904-ben bekövetkezett halála hiúsította meg.


Az új könyvtárépület tervrajza (végül nem épült fel)

Kiállított dokumentumok:

 

Franz Liszt: Die heilige Cäcelia legende...

Leipzig: C.F. Kahnt, 1876.

Liszt Ferenc aláírása

Látogatók könyve 1836-1941.


Munkácsy Mihály és felesége aláírása a látogatók könyvében

Török János: Gróf Széchenyi István politikai iskolája
Pest: Landerer és Heckenast, 1863. A szerző ajánlásával.

Joseph Annegarn: Világtörténet a katholikus ifjak’ számára
Pest: Hartleben Konrad Adolf, 1846. Kunszt József érsek gyűjteményéből.

Varga Márton: Á Gyönyörű Természet’ Tudománnya…
Nagyvárad: Tichy János, 1808. Lonovics József érsek ex librisével.

Széchenyi István: Hitel
Pest: Trattner János Mihály és Károlyi István, 1830. A szerző sajátkezű ajánlásával, Lonovics érsek gyűjteményéből.

Zalka János: Mária-czeli liliomok
Pest: Beimel - Kozma, 1858. A szerző levelével, Lonovics érsek gyűjteményéből.

Kiss Bálint: Magyar régiségek
Pest: Fűskúti Landerer Lajos, 1839. A szerző ajánlásával, Lonovics érsek gyűjteményéből.

Missale Romanum
Regensburg: F. Pustet, 1861. Lonovics érsek gyűjteményéből.

Auguste Kanitz: Le Cardinal Haynald… Botaniste
Gand: A. Siffer, 1890.

Haynald Lajos bíboros, érsek (1867-1891) korának egyik kiváló tudósa és könyvgyűjtője. Európai hírű botanikus, az MTA és számos tudományos társaság tagja, sok száz dedikált könyvet hagyott a könyvtárra.

Emlékalbum Haynald Lajos bíbornoknak az Erdélyi Püspöki Megye papjaitól és híveitől. Gyulafehérvár, 1889.

   

Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei
Kolozsvár: K. Papp Miklós, 1879.Haynald érsek gyűjteményéből.

B. Eötvös József: Gondolatok
Pest: Ráth Mór, 1864. A szerző sajátkezű ajánló soraival. Haynald érsek gyűjteményéből.


Eötvös József ajánló sorai Haynaldhoz (1864. jan. 16.)

Breviarium…
Velence: Petrus Lichtenstein, 1524. A csíksomlyói ferencesek ajándéka Haynald Lajos érseknek.

Császka György érsek névnapjára készült emlékkönyv
Kalocsa: Stephaneum, 1893.


Haynald érsek breviariuma és Császka érsek emlékkönyve

A Főszékesegyházi Könyvtár bélyegzője, 19. sz. második fele.