Könyvtárhasználati szabályzat

Beiratkozás

A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár nyilvános könyvtár, a könyvtárba minden magyar állampolgár és külföldi kutató a személyi adatainak rögzítése (név, lakcím, igazolványszám, útlevélszám, telefonszám, e-mail cím) és regisztráció után beiratkozhat. A személyi adatok rögzítése a személyi okmányok bemutatásával történik. Az önálló keresettel vagy munkahellyel nem rendelkezők esetén az olvasó kezese a belépési, jótállási nyilatkozaton aláírásával ismeri el a könyvtár használati szabályainak betartását, az esetleges anyagi felelősséget. A könyvtár használati szabályainak megsértése automatikusan megszűnteti a beiratkozással járó jogokat, ill. a könyvtárhasználat köréből való kizárást von maga után. Az éves beiratkozási díj 1000 Ft. A tagság érvényessége a beiratkozástól számított egy évre szól.

Olvasótermi használat

A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek:

  • a könyvtár olvasótermének látogatása,

  • a könyvtár által kijelölt gyűjtemények (az olvasóteremben elhelyezett könyvek és periodikák ) helyben használata,

  • az állományfeltáró eszközök használata,

  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtár gyűjteményének védett dokumentumai, az 1850 előtt keletkezett dokumentumok kutatási engedéllyel rendelkező kutatónak adhatók ki, kizárólag olvasótermi kutatásra. (lásd: Védett, muzeális dokumentumok helyben használata) Az olvasóteremben egy olvasó egyszerre 3 dokumentumot használhat.

Másolás

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően – vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat két napos határidővel tudunk vállalni.

Nem másolunk

- 1850 előtti dokumentumokat

- egész dokumentumot

- nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet

- rossz állapotú dokumentumokat akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett

- kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat), adattárakat

- művészeti albumokat, aprónyomtatványokat

- kéziratokat

- a különgyűjtemények darabjait

Digitális másolat

Az olvasó a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a digitális fotómásolat készítésének szabályai (1. sz. melléklet) figyelembevételével és nyilatkozat (2. sz. melléklet) kitöltésével készíthet felvételeket.

Kölcsönzés

1920 előtti könyveket, a könyvtár védett dokumentumait, periodikákat, kézi- és segédkönyvtári, valamint helytörténeti dokumentumokat nem kölcsönzünk. A kölcsönzést beiratkozott olvasó a könyvtári kérőlap kitöltésével kérheti. A kikölcsönzött könyveket a kölcsönző könyvtáros a nyilvántartásokba bevezeti, az olvasóval aláíratja a kölcsönzési nyomtatványt és a kérőlapot. Az olvasó a kölcsönzött dokumentumért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A megrongált vagy elveszett dokumentumot eredetiben vagy másolatban kell megtérítenie. A kölcsönzési határidő 30 nap és legfeljebb kétszer kérhető hosszabbítás. Késedelem esetén az olvasó napi és kötetenkénti 50,- Ft késedelmi díjat fizet. A kölcsönzési határidő lejárta utáni 1 héttel a Könyvtár első felszólítást küld ki. A második héten második, a harmadik héten harmadik felszólítást. Az első felszólítás kézhezvételétől számítva napi és kötetenkénti 150,- Ft késedelmi díjat kell fizetni. Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési határidő után ismételt felszólításig nem adja vissza, akkor őt a könyvtár vezetője a könyvtár használatából kizárhatja.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumokat (eredeti vagy másolat) formájában könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja olvasói számára. A könyvtárközi kölcsönzés során felmerülő költségek az olvasót terhelik.

Általános könyvtárhasználati rend

Az olvasóterembe kabátot, táskát, ételt, italt bevinni tilos. Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót, hogy pontosan tartsa be a szabályzat előírásait, s az olvasóteremben és a könyvtárban tartózkodjék minden olyan megnyilvánulástól (étkezés, telefonálás, hangos beszéd), amivel mások munkáját zavarhatná! A könyvtár megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki bármilyen módon megsértette a könyvtárhasználat előírásait.

SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE: ÁR/ EGYSÉG MEGNEVEZÉSE:
Beiratkozás 1000 Ft/év
Kutatási jegy 500 Ft/nap
Fénymásolás 25 Ft/lap (A4-es)
50 Ft/lap (A3-as)
Internet használat ingyenes
Nyomtatás 50 Ft/oldal
Helyben használható dokumentum fotózása saját géppel (1. sz. melléklet szerint) 500,- Ft/alkalom
Digitális fénykép egyszeri publikálásra 3000 Ft/kép
Kép, szöveg digitalizálása 100 Ft/kép, oldal
   

 

Adatkezelési nyilatkozat

Kalocsa, 2016. szeptember 23.

Grócz Zita

könyvtárvezető