Irodalom a könyvtár történetéhez és különgyűjteményeihez

Tisztelt olvasóink! Az oldal tartalma feldolgozás alatt áll. Az itt található könyvek digitalizálása folyamatban van. Egy részük már megtalálható az E-KÖNYVTÁR-ban, melyet folyamatosan bővítünk.

 

2000 év csillagászata Kalocsán. Ptolemaiosztól Fényi Gyuláig. Kalocsai Néplap 21 (2009. március 13.) p. 4

A csillagász új világképe. Az első modern műszertani könyv. Petőfi Népe 66 45. sz. (2011. febr. 23.) p. 5

Az érseki kincsek bemutatása. Szülőföld Akadémia 4. előadás. Kalocsai Néplap 22 (2010. február 18.)

A mester, aki dőlni hagyta a nyomtatott betűtPetőfi Népe 66 (2011. okt. 25.) 250, p. 5

Analecta poetica. Jacobus Mariosa autográf kéziratából. Szeged :Gradus ad Parnassum, 2007

Adriányi Gábor: Egy „elfelejtett" kalocsai főpásztor: Klobusiczky Péter. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 9. (1997) 3–4, 19–28

A plébániai könyvtárakban rejlő, régi művekről jelentés adandóKalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1918) p. 54-55

Bajnai Beke István: Gróf Csáky Imre bíboros élete és kora. Békéscsaba, 2000.

Balanyi György.: Katona István emlékezete. Magyar Kultúra (1932) 2, p. 497–503

Balás Anna: Emlékezés Haynald Lajos: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei című művére Művészettörténeti Értesítő 29 (1980) 3-4, p. 263

Balogh Margit, Szabó Csaba: A Grősz-per. Bp. : Kossuth Kiadó, 2002

Bárth János: [Sörös Imre] Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez Cumania 3 (1975) p. 138-139

Bartók Adrienn: Adagolt és formázott gyógyszerkészítmények a tablettázás előtti időkből Orvostörténeti Közlemények (2009) 206-209, p. 171

Benczekovits Beatrix: Könyvtár, paprika, borAgrárkönyvtári Hírvilág 19 (2012) 4

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálásaMagyar Könyvszemle 91 (1975) 2, p. 154-163

Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló Laboratóriumainak munkájáról. [Cliges-eposz) OSZK Évkönyv (1972) p. 91-119

Bereznai Zsuzsanna: Egy hajósi sváb legényke cselédsora a Bácskában (1938-1940) Cumania 24 (2009) p. 345

Berkovits Ilona: A Pécsi Püspöki Könyvtár festett kéziratai . Magyar Könyvszemle 61 (1937) 1, p. 34-40

Biblia latina. Kalauz az Országos Magyar Iparmûvészeti Múzeum részérõl rendezett könyvkiállításhoz.. Bp., 1882. p. 273

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kézirat katalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. : OSZK, 1989 

Boros István: A XV-XVIII. századi nyomtatványok feldolgozása a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái. Bp., 1995.

Boros, István: Die Bibliotheca Metropolitanae Ecclesiae Colocensis. Mitteilungsblatt der AKThB 40 (1993) p. 27-41

Boros István: Guillelmus de Moerbeke Arisztotelész-fordítása. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83.

Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet.:Helyismereti Könyvtárosok V. Országos Tanácskozása : Kiskunhalas - Kalocsa, 1998. július 15-17. Szentendre : MKE Helyismereti Kvtárosok Szerv. ; [Kiskunhalas] : Kiskunhalasi Városi Könyvtár, 1999, p. 39-45.

Boross Klára: Váradi Péter könyvtárának újabb kötete az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány gyűjteményében. Magyar Könyvszemle 105 (1985). 3-4, 276-280.

Bozsó Ferenc: Maulbertsch és KalocsaPetőfi Népe 29 (1974) 132, p. 3

Csapai Lajos: A csillagászat nemzetközi évének fénypontjaKalocsai Néplap 21 (2009. március 23.)

Csapai Lajos: A kultúra kincsestárábanPetőfi Népe 25 (1970) 174, p. 5

Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I-II. Bp. 1988-1993. p. 124; 824

Csapodi Csaba: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára? Magyar Könyvszemle. 77 (1961) 4, p. 399-421.

Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. Bp. : Országos Széchenyi Könyvtár, 2008. p. 144-145

Csontosi János: A Bécsi Udvari Könyvtár hazai vonatkozású kézirataiMagyar Könyvszemle. 9 (1884) 1, p.158-308

Csontosi János: A kalocsai főegyházi könyvtár kéziratai ... Magyar Könyvszemle  8 (1883) 5-6, p. 275-308

Czagány István: Az európai orvos- és gyógyszerésztudomány feudalizmus-kori befolyása a magyarországi orvoslásra. II. XIV. sz. — 1526. Orvostörténeti közlemények (1976) 78-79, p. 164

Czeizel Endre, Sibelka Perleberg Artur: Ulyssis Aldrovandi 1642, "A torszülöttek története" című művének ismertetése és értékelése. Orvostörténeti Közlemények (1986) 113-114, p. 9-34.

Deutsche Handschriften des Mittelalters in der Bodmeriana. Mit einem Beitrag von Karin Schneider zum ehemaligen Kalocsa-Codex. Cologny, 1994. p. 81-129

Emődi András: Kísérlet a nagyváradi R. Kat. Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálásáraErdélyi Múzeum 64 (2002) 1-2.füzet. p. 93-97

Emődi András: Nagyváradi katolikus könyvgyűjtemények a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan könyvtáráraMagyar Könyvszemle 119 (2003) 4, p. 413-428

Érdújhelyi Menyhért: A Kalocsai Érsekség a renaissance-korban. Zenta, 1899

Farkas Gábor Farkas: Egy kalocsai ősnyomtatvány és az ÁVHMagyar Könyvszemle 130 (2014) 3, p. 370-378

Farkas Gábor Farkas: Kiegészítések a hazai Kopernikusz-példányok sorsárólMagyar Könyvszemle 126 (2010) 1, p. 112

Farkas Gábor Farkas: A magyar Kopernikusz. Magyar Könyvszemle 125 (2009) 3, p. 305-322.

Farkas P. József: Ámuljunk a csodán! 2000 év csillagászati kincseiből nyílt kiállítás Kalocsán. Új Ember 65. (2009. ápr. 12-19.) 15/16, p. 7

Fazekas Csaba: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa 1777-1923 (recenzió) Egyháztörténeti Szemle 4 (2003) 1, p. 127-131

Fehér Zoltán: Emlékezés régi árvizekre. Egy könyvritkaság ürügyén. Petőfi Népe 25 (1970) 146, p. 6

Felsmann József: A Kalocsai Codex [Codex Colocensis], Bp., 1895.

Fischerné Grócz Zita: Biblia.. [K 2534] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 162-163

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 267] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 134-135

Fischerné Grócz Zita: Biblia latina. [Ms 298] Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 136-137

Fischerné Grócz Zita: Bogáti Fazakas Miklós:zsoltárfordításai. (Szombatos kódex II.). Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 236

Fischerné Grócz Zita: Epistolae Pauli cum glossa Petri LombardiBiblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p.. 139-140

Fischerné Grócz Zita: „Ezer nyelven megnyíló Isteni Írás" Új Ember 64 (2008. május 4.)18 sz. p. 7.

Fischerné Grócz Zita: Péchi Simon ima- és szertartáskönyve, zsoltárfordításai (Szombatos kódex I.) Biblia Sacra Hungarica. A „könyv, mely örök életet ád". Bp., 2008. p. 235

Fraknói Vilmos: Mátyás király diplomatái. Handó György. Századok 32 (1898) p. 97-112

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1501. Bp. 1884

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek ismeretlen missáléja 1498-bólMagyar Könyvszemle 11 (1886). 1-6, p. 340-341.

Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek missaleja 1498-bőlMagyar Könyvszemle 13 (1888) 1-4, p. 1-8

Gábor Erika: Az egyház szociális és karitász tevékenysége a bibliai időktől a 19. századig. Időszaki kiállítás nyílt az érseki könyvtárban. Kalocsai Néplap 28 (2016. április 12.) p. 4

Gábor Erika: Az értékes ősnyomtatvány hazatalált.. Kalocsai Néplap 26 (2014. április 27.) p. 4

Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképeKönyvtári Figyelő 48 (2002) 1-2., p. 11-27

Gál István: A piarista kollégium története. Bp., 1938

Gilányi Gabriella: Zenei archaizmusok és neologizmusok a 18. századi pálos zsolozsmában Zenetudományi Dolgozatok (2009) p.69-116

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől napjainkigMagyar Könyvszemle 31 (1924) 1-4, p. 13-71

Gyógyszerészek találkoznakPetőfi Népe 58 (2003) 145, p. 9

Halász Ferenc: Fiatal történészek konferenciája KalocsánPetőfi Népe 29 (1974) 224, p. 9

Hang Ferenc: A kalocsai érseki könyvtárban. Kalocsai szellemi omnibus. Kalocsa : Holmeyer Ferenc Könyvnyomda 1885. p. 231-233

Hatnyelvű szótár a magyar meseírótól.Petőfi Népe 66 (2011. aug. 9. kedd) 185, p.5

Hauer Ferenc: Katona István emlékezete. Kalocsa, 1911.

Heltai Nándor: Jó példaként emlegették megyénket. Az Országos Műemléki Felügyelőség továbbra is támogatja Bács-Kiskunt. Petőfi Népe 43 (1988) 257, p. 2

Heltai Nándor: KalákaPetőfi Népe 38 (1983) 229, p. 5

Hoffmann Edit. Váradi Péter kalocsai érsek könyvtárának maradványaiMagyar bibliofil szemle 2 (1925) 4, p.215-218

Interneten a középkori kódexek! Több ezer dokumentumot digitalizáltak. Kalocsai Néplap 27 (2015. október 8.) p. 4

Iván László: Megyei érdekességek a kódexkiállításonPetőfi Népe 40 (1985) 284, p. 5

Jakó Zsigmond: Váradi Péter könyvtárának töredéke KolozsvárottMagyar Könyvszemle. 74 (1958) 4, p. 345-350

Kalocsa. [Katona István]. MTI Napi hírek 1932. október 10. p. 1

Kalocsa. [Winkler Pál]. MTI Napi hírek 1934. június 23. p. 1

Kalocsán. Tolna Megyei Népújság 34 (1989) 185, p. 4

Katona István: A kalocsai érseki egyház története. I-II. Kalocsa, 2001-2003.

Katona István születésének kétszázadik évfordulójaMTI Napi hírek 1932. október 1. p. 1

Kecskeméti Gábor: Boros István : A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár. (recenzió) Irodalomtörténeti közlemények 100 (1996) 1-2, p. 21-27

Kese Katalin: A magyarországi román studiumok elindítói. Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében - Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 19. Bp., 1999. p. 118

Kisdi Klára: Egy figyelemreméltó Ars notoria-töredék a Capreolus-kötet egykori kötésébőlMagyar Könyvszemle 110 (1994) 1, p. 82-83

Kókay György : A magyarországi könyvtárak és a művelődés a 18. század második felébenMagyar Könyvszemle 115. (1999) 3, p. 304-313

Kovács Mária: Egyházi iskolák könyvtárai: múlt, jelen, jövő. Könyvtári Figyelő 39 (1993) 2, p. 238-244

Kovács Sándor Iván: Kutattam Árkádiában én is...Adalékok a magyar Árkádia-kutatáshoz. [Patachich Ádám] Irodalomtudományi Közlemények(1990) p. 711-723

Kőhalmi-Klimstein József: Vázlatok Haynald Lajos bíbornok, érsek életéből 1816-1889. Pozsony-Budapest, 1889

Kőhegyi Mihály: Szathmáry Tibor: Térképkincsek Kalocsán : a Főszékesegyházi Könyvtár atlaszai, térképei (recenzió) Magyar Könyvszemle 115 (1999) 1. sz. p. 135-136

Köllő Károly: Boros István: A Kalocsai Főegyházmegyei Könyvtár. (recenzió) Erdélyi Múzeum 57 (1995) 1-2, p. 150-152

Könyv a könyvtárrólPetőfi Népe 50 (1995) 293, p. 9

Kristófné Szabó Szerafina: A Kalocsai Főszékesegyházi KönyvtárKemlib 6 (2016) 9, p. 19-21.

Kubatovics Tamás: Biblia ritkaságokat, kultúrtörténeti kincseket láthatunk. Kiállítás a Kalocsai Érseki Könyvtárban. Petőfi Népe 63 (2008. ápr. 23.) 95, p. 4

Kúthy István: Emlékek a székesfehérvári püspöki könyvtár múltjábólSzékesfehérvári Szemle 7 (1937) p. 36-48

Liliomkert a könyvtárban. Rodostóról került Kalocsára az imakönyv. Petőfi Népe 66 (2011. júl. 28. csütörtök) 175, p. 5

Löffler Erzsébet: Főpapi könyvtárak a XVIII. századi MagyarországonAgria 47 (2011) p. 191-204

Luther és Erasmus kézjegye. Ritkaságok az Érseki Könyvtár gyűjteményéből. Kalocsai Néplap 2011. április 10.

Málnási Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora 1672-1732. Kalocsa, 1933.

Márton Mátyás: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Bp., 1883.

Mojzer Miklós: Architectura Civilis. II.Oswald Gáspár. Művészettörténeti Értesítő 6 (1957) p. 103-118

Monumentális városképek. Ritkaságnak számító topográfiai sorozat. Petőfi Népe 66 (2011. szept. 27.) 226, p. 5

Múzeumbarátok KalocsánÚj Nógrád 2 (1991) 171, p. 5

Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár KézirattárábanMagyar Könyvszemle 110 (1994) 2, p. 193-198

Nagy évfordulók ünnepe – Könyvtörténeti séta az Érseki Könyvtárban. Alföldi Civil Napló (2011) 1, p. 4

Nagy Levente: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române Magyar Nyelv 106 (2010.) 3, p. 368-371

Nemzetközi Karitász kiállítás ajánlásaKalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1938) p. 22

Olvashatatlanul apró betűk. Galénosz-kódex - a gyógyítás forrása. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 28.) 301, p. 5

Ordas Iván: A kalocsai érseki- könyvtárTolnai Népújság 1 (1990) 170, p. 7

Orvosi könyvritkaságokPetőfi Népe 17 (1982) 132, p. 8

Pados János: Szécsény Pál kalocsai érsek életrajza. Pest, 1862

Páli töredékek – Satipatthana Sutta. (ford. Novák Tibor) Kalocsa : Főszékesegyházi Könyvtár, 1997

Radó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve: a Szelepchényi-kódexMagyar Könyvszemle. (1939) 4, p. 352-412

Radó Polikárp : Vidéki könyvtáraink középkori kódexeiMagyar Könyvszemle 67 (1943) 1, p. 61-64

Rennemé Várhidi Klára: Fejezet Kalocsa XVIII. századi zenetörténetébőlZenetudományi Dolgozatok (1990-1991) p. 50

Rokay Zoltán: Carl von Linné és a teológiaCredo 14 (2008) 1-2, p. 35-50

Romsics Ignác: A magyar történetírás évszázadai [Katona István] Korunk 3 (2011) 5, p. 5

Romsics Imre: Az ezeréves Kalocsa. [Handó György ,Váradi Péter, Geréb László] Honismeret 29 (2001) 4, p. 10-24

Sarbak Gábor: Wehli Tünde-Boros istván: Bibliák Kalocsán. (recenzió). Magyar Könyvszemle 115 (1999) 2, 265-266

Sárisáptól Csobánkán át Nyergesújfaluig. [Kákonyi Gellért]. 24 óra 18 (2007) 269, p. 4

Sas Tamás: Páratlanul értékes könyvek láthatók az Érseki Könyvtár kiállításán. Habent sua fata libelli – a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Kalocsai Néplap 2013. április 25.

Sas Tamás: Az 500 éves bizonyítékKalocsai Néplap 25 (2013. május 5.) p. 4

Scheiber Sándor: Középkori héber kéziratok Magyarország könyv- és levéltárainak bekötési tábláibanMagyar Könyvszemle (1957). p. 106-110

Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei II. Magyar Könyvszemle  113 (1997) 3, p. 266-281

Soltész Zoltánné: A szocialista országok ősnyomtatvány-könyvtárosainak berlini konferenciája (1959. augusztus 11-13) Magyar Könyvszemle 76 (1960) 5. foly. 1, p. 51-54

Soltész Zoltánné: Valentin Geyßter nürnbergi nyomdász 1552-ben kiadott magyar vonatkozású egyleveles krónikája Magyar Könyvszemle 111.(1995) 1, p.15-24

Sujánszky Antal: Gróf Nádasdy P. Ferencz néhai kalocsai érsek. Pest, 1855

Szabó Zoltán: Agyagtáblába vésett üzenet. Ékírásos pecséthenger Kalocsán. Petőfi Népe 65. (2010. okt. 26. kedd) 249, p. 5

Szabó Zoltán: Egykor Luther Bibliája volt. Német nyelvű vers díszíti a második lapot. Petőfi Népe 66 (2011. ápr. 7. csütörtök) 81, p. 14

Szabó Zoltán: Az emberektől a csodalényekig. A természet könyve az érseki palotában lakik. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 1. kedd) 26, p. 5

Szabó Zoltán: Furcsa fekete kóc a máriaüveg alatt. A Szakáll-kódex rejtélyei a kalocsai érseki könyvtárban. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 14.) 290, p. 5

Szabó Zoltán: Gyönyörködtető miniatúrák. Zsoltárillusztrációk - kicsit másképpen. Petőfi Népe 65 (2010. dec. 1.) 279, p. 5

Szabó Zoltán: Írott pálmalevelek a könyvtárban Levelenként 7-8 sor kézírás fért a különleges "papírra". Petőfi Népe 66 (2011. júl. 1.) 152, p. 14

Szabó Zoltán: Látogasson el velünk az érseki könyvtárba! Hetente jelentkező rovatunkban igazi kincsek nyomában járunk. Petőfi Népe 65 (2010. okt. 5.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Mérföldkő az orvoslásban. Kivégzőhelyeket is látogatott a szerző. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 1) 50, p. 5

Szabó Zoltán: Nagy évfordulók ünnepe. Könyvtörténeti sétára várják az érdeklődőket. Petőfi Népe 66 (2011. máj. 12.) 110, p. 14

Szabó Zoltán: Nyit az érseki bibliotékaPetőfi Népe 66 (2011. márc. 31) 75, p. 5

Szabó Zoltán: Ritkaság: illuminált kódex. Az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen kellékei voltak. Petőfi Népe 65 (2010. nov. 16.) 266, p. 5

Szabó Zoltán: Torzszülöttek és szörnyek. A különös lények kételyeket ébresztettek. Petőfi Népe 66 232. sz. (2011. okt. 4.) 232, p. 5

Szabó Zoltán: Vénusz - Színes üvegeken át. Mozgatható égitestek a könyv lapjain. Petőfi Népe 66 (2011. febr. 9. szerda) 3, p. 5

Szabó Zoltán: Világkrónika furcsa szörnyekkel. Igazak a Schedel-krónika regéi a tányérajkúakról. Petőfi Népe 65 298. sz. (2010. dec. 23.) 298, p. 14

Szabó Zoltán: A világmindenség központja. Copernicus fő műve igazi ritkaság. Petőfi Népe 66 (2011. márc. 22.) 67, p. 5

Szalai Béla: Egyetlen tétel. Egy ősnyomtatvány az 1950-es évek koncepciós pereinek útvesztőjében. Magyar Nemzet 76 (2013. febr. 2.) 32, p. 33

Szalontai Anikó „Ki ne csodálhatná minden dolgok alkotómesterét…" Új Ember 65.(2009. márc. 22.) 12, p. 7

Szalontai Anikó: Tanítvánnyá tenni mindennépet. Missziótörténeti kiállítások Kalocsán. Új Ember 66 (2010. ápr. 4-11.) 14-15, p. 16

Százharminc éve. [Winkler Pál]. Petőfi Népe 44 (1989) 21, p. 8

Székelyné Körösi Ilona: Gyetvai Péter könyvérőlPetőfi Népe 48 (1993) 56, p. 4

Szelestei N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon (Magyar nyelvű evangélikus énekeskönyvek) Az Új zengedező mennyei karMagyar Könyvszemle 99 (1983) 3, 297

Szelestei N. László: Művelődéstörténeti források a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattárában. Magyar Könyvszemle. (1994) 2, p. 193-198.

Szelestei N. László: Ismeretlen magyarországi nyomtatványok adatai Katona István adatgyűjtésében. Magyar Könyvszemle 110 (1994) 4, p. 417-423.

Szelestei N. László: Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexekArs Hungarica 17 (1989) 1-2., p. 6-12

Szigeti Kilián: A Szelepchényi-kódexMagyar Könyvszemle. (1961) 4, p. 363-370.

Szittyai Dénes: Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek élete. A Jézus-társasági kalocsai kath.. érseki főgimnázium értesítője (1916) p. 3-43; (1917) p. 3-65

Szombatosok könyvei. Nyomtatásban nem jelenhettek meg. Petőfi Népe 66 (2011. jan. 18. kedd) 14, p. 5

Szörényi László: Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon Irodalomtörténeti Közlemények (1981) 2, p. 185-186

Térképkincsek KalocsánPetőfi Népe 53 (1998) 194, p. 5

Timár Kálmán: Jókai levelei Haynald érsekhezNapkelet 8 (1930.) 9, p.907-909.

Timár Kálmán: Kisfaludy Sándor síremlékeGyőri Szemle 1 (1930) 7-8, p. 268-270

Timár Kálmán: Simonyi Zsigmond levele Haynald érsekhezIrodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 3, p. 332-333

Timár Kálmán: Toldy Ferenc és Haynald LajosIrodalomtörténeti közlemények 41 (1931) 2, p. 224-228

Vértessy Miklós: Patachich Ádám ősnyomtatvány gyűjteménye. Magyar Könyvszemle (1968) p. 54-61

A Világ legszebb könyvtárai: A Kalocsai Főszékesegyházi KönyvtárSzép Magyarország (2006) 2, p. 4-7

Véber János : Az idősebb Filippo Beroaldo és Váradi Péter barátsága könyvajánlások tükrében Magyar Könyvszemle 122 (2006) 4, p. 397-419

Winkler: A kalocsai főszékesegyház” c. műve ajánltatik. Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek (1929) p. 57

Winkler Pál: Kalocsa története. Kalocsa, 1926.

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érsekség. Történeti összefoglaló. Kalocsa, 1926. p. 42

Winkler Pál: A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan története alapításától 1935-ig. Kalocsa, 1935. p. 83-86

Winkler Pál: A kalocsai érseki kastély és főszékesegyházi könyvtár története. Kalocsa : Árpád Rt., 1932

Winkler Pál: A papnevelés története a kalocsai egyházmegyében. Kalocsa, 1934

Wehli Tünde: Megjegyzések Váradi Péter Decretálisának kifestéséhezMagyar Könyvszemle. (1985) 3-4, p. 280-287

A zene története" – időszaki kiállítás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban Magyar Kurír 2015. augusztus 18.

Zvara Edina: Boros István: A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (recenzió) Magyar Könyvszemle 112 (1996) 1, p. 137-139

Zsoltároskönyv. Psalterium cum canticis. CD kiadás.