Magyar nyelvű orvosi könyvek

Pápai Páriz Ferenc az orvoslás és a filozófia doktorának Pax corporis, azaz az emberi test nyavalyáinak okairól, fészkeiről s azoknak orvoslásának módgyáról való tracta című műve az első magyar nyelven írt és nyomtatásban megjelent orvosi könyv.

Pápai

Kibédi Mátyus István Marosszék főorvosa az 1792-ben megjelent „Diaetetica” majd kibővítve „Ó és Új Diaetetica” című könyve hat kötetben, a magyar orvosi szakirodalom egyik leghíresebb és legfontosabb darabja, az első magyar nyelvű egészségvédelmi és táplálkozástudományi munka.

Mátyus

Az első magyar nyelvű bábakönyv (Henrik Krantz: Bába mesterségre tanitó könyv.) kiadása Weszprémi István nevéhez fűződik, 1766-ban jelent meg Debrecenben Margitay István nyomtatásában.

Bába Bába Bába

Hümpfner József orvos 1873-1914. között vezette a Kalocsai Érseki Szent Kereszt Kórházat. A kalocsai kórház és aggház története című tanulmányát 1878-ban írta. A kórház alapító érsekeinek, egykori orvosainak, ápolóinak számos korabeli dokumentum, kézirat, levél, fotó állít emléket.
Az időszaki kiállítás az ország egyik legszebb könyvtártermében, Patachich Ádám érsek 18. századi barokk olvasótermében tekinthető meg.

Aggok háza