Az állomány nyelvi- és tárgyi megoszlása

 Szír nyelvtan Szír evangélium

 

Nyelvi megoszlás szerint az állomány legnagyobb része latin, német, magyar nyelvű. Sok könyv található nyugati (francia, angol, olasz, spanyol), keleti (arab, héber, szír, perzsa), szláv (szerb, horvát, orosz) nyelveken, de a könyvtár őriz mongol, eszkimó, kínai, hindusztán, kafír nyelvű dokumentumokat is.

A hittudományi, vallási tárgyú művek aránya mintegy 45%: Biblia-kiadások (polyglotta, héber, görög  nyelvű és számos Vulgata), Biblia-fordítások (több mint 30 nyelven); erkölcstan, lelkipásztorkodástan, egyházatyák, skolasztikus szerzők szövegkiadásai,  egyháztörténeti művek, egyházjogi művek. Ellenreformációs iratok éppúgy megtalálhatók, mint a reformátorok eredeti szövegei (főképp Luther, Kálvin, Melanchton, Erasmus).
A világi tudományok szinte minden ága képviselteti magát az állományban, a filozófiai, történettudományi (több mint 9000 kötet), beleértve segédtudományait is (archeológia, genealógia, kronológia, diplomatika és heraldika kb. 750 kötet), irodalomtörténeti, valamint a természettudományos (kb. 4500 kötet: orvostudomány, fizika, kémia, matematika, csillagászat, valamint zoológia, botanika, természettörténet, mineralógiai és geológiai stb). Jelentős a nyelvtudományi, művelődés- és művészettörténeti művek száma. Nagy számmal fordulnak elő társadalomtudományi művek (kb.2400 kötet), különösen a 19. és a 20. század első feléből.

A könyvtár 9000 kötetben 634 különféle folyóiratot, 4000 kötet sematizmust, kalendáriumot, 1500 kötet helytörténeti vonatkozású művet, több mint félszáz metszetet, kis- aprónyomtatványt (pl. szentképek) őriz. Az állományban kb. 26000 kötet érinti a földrajz és rokontudományainak körét, ezen belül igen értékes a térkép-atlaszgyűjtemény.

 

 Arab Kínai