Dr. Bábel Balázs érsek letölthető könyvei

Dr. Bábel Balázs érsek, metropolita 1950. október 18-án  született Gyónon. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. 1969-ben kezdte tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán. 1976-ban szentelték pappá. 1980-ig vidéken volt káplán. 1981-től a Regnum Marianum papi közösség tagja. 1983-ban teológiai doktorátust szerez Budapesten. 1990-től a budapesti  Központi Szeminárium prefektusa, 1992-től spirituálisa. 1997-től a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora. 1992-1997. között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának oktatója. 1994-1997. között PPKE Hittudományi Kar nappali tagozatának tanára. 1997-1999. között a budapesti Kalazantium teológiai tanára. 1997-ben II. János Pál pápa a pápai káplán cím adományozásával ismeri el szolgálatait. 1999. február 24-én a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye koadjutor érsekévé nevezték ki, 1999. április 10-én szentelték püspökké Kalocsán. 1999. június 25-től áll a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye élén. Jelmondata: PRO REGNO DEI - Az Isten országáért. A Magyar Katolikus Püspöki Karban ő az Ökomenikus Bizottság elnöke, az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács elnöke, a Kultúra és Tömegtájékoztatás Bizottságának tagja. 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

 

 

Dr. Bábel Balázs letölthető könyvei
A könyveket szkennelte: Mityók János plébános, Tataháza és Kreschka Károly

A szó erejével Isten Országútján Az Isten országáért Hit, erkölcs, történelem Régit és újat
A hit erejével A hit kegyelmét kérve Mindig úton vagyunk Asztrik érsek örökségében Imádkozzunk egymásért

 

Dr. Bábel Balázsról megjelent cikkek, írások gyűjteménye pdf formátumban

1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | 2015