A Könyvtár vezetése

33.) A Könyvtár működéséért és gazdálkodásáért felelős személy a könyvtárvezető, aki egyben az intézmény képviselője. A könyvtárvezető kinevezése a fenntartó hatásköre, feladatai a következők:
a.) Irányítja az intézmény szakmai munkáját, elkészíti munkatervét és gondoskodik annak végrehajtásáról.
b.) Biztosítja a Könyvtár költségvetési és egyéb pénzeszközeinek, valamint vagyontárgyainak a hatályos jogszabályokkal összhangban álló, a fenntartó által jóváhagyott költségvetésnek megfelelő, célszerű felhasználását.
c.) Figyelemmel követi a Könyvtár tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat és egyházi megnyilatkozásokat, gondoskodik róla, hogy azok tartalmát az érintettek megismerhessék.
d.) Biztosítja az intézmény ügyintézésének rendjét.
e.) Figyelemmel követi a Könyvtár alkalmazottainak szakmai képzettségét, és szükség esetén javaslatot tesz továbbképzésükre vonatkozóan.
f.) Gondoskodik az intézmény szakmai- és tudományos kapcsolatainak ápolásáról.
g.) Évente részletes szakmai és gazdasági beszámolót készít a fenntartó számára, rendszeres kapcsolatot tart az intézmény folyamatos felügyeletét ellátó gyűjtemény-prefektussal.
h.) A könyvtárral kapcsolatban felmerülő személyi kérdésekben javaslatokat tesz a gyűjteményi értekezlet, ill. a fenntartó számára.
i.) A gyűjteményi SZMSZ-nek megfelelően segíti a gyűjteményvezető munkáját, közreműködik az egyeztetett gyűjteményi költségvetés és munkaterv kidolgozásában, részt vesz a gyűjteményi értekezlet munkájában.
j.) A könyvtárvezetőt szükség esetén a gyűjteményvezető, ill. az általa megbízott személy helyettesítheti.