A Könyvtár nyilvántartásai

24.) A Könyvtár megőrzi és rendben tartja korábbi katalógusait. A meglévő címleírásokat számítógépen is feldolgozza, segítve a feltárt anyagban való tájékozódást. A gyűjtemény egyes részeiről külön elektronikus adatbázist épít: az 1850 előtti dokumentumokról az ún. Antik-adatbázist, 1850 utániakról a Könyv-adatbázist, a Kéziratokról az Ms-adatbázist, periodikákról az ún. Időszaki-adatbázist, térképekről a Térkép-adatbázist. A különgyűjtemények külön katalógussal-nyilvántartással rendelkeznek. A katalógusok használatát a Könyvtár lehetőség szerint minél szélesebb körben, az Internet, ill. honlapok alkalmazásával is biztosítja az olvasók-kutatók számára.

25.) A Könyvtár az őrizetében lévő dokumentumokról leltárkönyvet vezet.

26.) A Könyvtár nyilvántartásokat vezet olvasóiról, a kölcsönzésekről, továbbá állományáról a következő tartalmi-formai szempontok szerint:
a.) könyvekben található értékes bejegyzések
b.) értékes, ill. figyelemre méltó, különleges kötések
c.) ex libris-ek, vízjelek
d.) duplumok