A Könyvtár gazdálkodása

8.) A Könyvtár bevételei és kiadásai az Érseki Hivatal könyvelésében elkülönítve, a „könyvtár” költséghelyen jelennek meg, a könyvelést az Érsekség Gazdasági Hivatala végzi. Az intézmény éves költségvetését a könyvtárvezető készíti el, s a gyűjteményi SZMSZ-nek megfelelően a Gyűjtemények többi részlegével egyeztetett, végső költségvetési javaslatot a gyűjteményi értekezlet fogadja el, és a gyűjteményvezető terjeszti be a fenntartóhoz jóváhagyásra.

9.) A jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért, ill. az elnyert pályázati támogatások felhasználásáért a könyvtárvezető felelős, s ennek megfelelően a Könyvtár költségvetésében szereplő összegek, ill. a pályázati úton elnyert céltámogatások összegének erejéig utalványozási joga van. A intézmény gazdálkodásáról évente részletes beszámoló készül a fenntartó számára.