A barokk olvasóterem felújítása és restaurálása 2001-2002.

A több mint kétszáz esztendős könyvtárterem enteriőrjén – bármilyen gondosan őrizték is a könyveket elődeink – rajta hagyták ismertető jegyeiket az évszázadok. A leglátványosabb változásokat talán a 20. század gépészeti beavatkozásai (villamosítás, fűtésszerelés, később tűzjelző- és biztonsági rendszerek felszerelése) okozták, amelyek megfelelő pénzügyi források és egységes koncepció hiányában nem mindig tudták a terem eredetiségét és annak művészeti értékét figyelembe venni. Hasonlóképpen sérült az idők során a terem faberendezése, polcozata és annak díszítése is, legfőképpen szintén a 20. századi változások, a rákerült lakkrétegek eredményeképpen, melyek a fafelületek „légzését” (s így a fa természetes, klimatikus változásokat követő mozgását) akadályozták.

A Főegyházmegye alapításának millenniuma alkalmából (2001-2002-ben) végzett teremfelújítás előkészületei, a tervezési munkák már 1999 végén megkezdődtek. Az említett sérüléseknek megfelelően a kivitelezési munkáknak két fő része volt: gépészeti felújítás és farestaurálás. A két fő munkaterület azonban itt már egységes koncepció mentén találkozott, határozott cél volt a terem eredetiségének helyreállítása, a gépészeti változtatások lehetőség szerinti eltűntetésével, ill. ahol ez nem lehetséges, különállásuk egyértelmű jelzésével. A kivitelezési munkálatok 2001 szeptemberében kezdődtek. Megújultak a gépi berendezések, biztosítva ezzel a modern eszközök hosszú távú, megnyugtató használatát, és megújult a terem díszfestése, valamint a faberendezés is. A könyvek költöztetését a legszükségesebb állományvédelmi munkák elvégzése (bőrkötések javítása, kezelése) kísérte. Mindez együttesen eredményezi számunkra, hogy Patachich Ádám érsek könyvtára ma újra eredeti fényében ragyog. Könyvtártermek esetében talán nem szokványos jelző a ragyogás, itt Kalocsán, az egységesen aranyozott bőrkötések láttán azonban mindez érthetővé és tapasztalhatóvá válik: nem véletlen, hogy az előző évszázadok forrásai a helyszínt időnként „arany teremnek” nevezték.

A restaurált könyvtártermet ünnepélyes keretek között Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök és Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek nyitotta meg, 2002. augusztus 15-én.

A terem rekonstrukciójában közreműködtek:
Tervezés: Madarassy Walter restaurátor és Vass-Eysen Ervin építész (Építészműhely Kft.)
Gépészeti kivitelezés: Tiszavölgyi Gábor Komplex építőipari vállalkozó
Díszfestés: Gajda György
Farestaurálás: ifj. Madarassy Walter restaurátor

A munkálatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
a tervezéstől kezdődően, a munka valamennyi fázisában támogatta.

 

KÉPEK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁKRÓL

 


A húszezer kötetes könyvtárterem kiürítése komoly szervező munkát és fizikai teljesítményt igényelt


A terem a díszfestés restaurálása közben

       
A farestaurátorok munkáját a visszapakolás követte


Az OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely restaurátorai munka közben

       
A felújított könyvtárterem és a folyosón berendezett könyvtártörténeti kiállítás a megnyitó előtt


Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök és Dr. Bábel Balázs érsek a megnyitón


A püspöki kar tagjai az ünnepélyes megnyitón

 

Kövek, könyvek, kincsek - Új Ember