Az intézmény jellege, fenntartója, felügyelete, elhelyezése

1.) A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotheca Metropolitanae Colocensis; Kathedralbibliothek von Kalocsa, a továbbiakban röviden: Könyvtár) nyilvános könyvtárként működő tudományos intézmény, amely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye központi könyvtára. Fenntartója a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség, melynek jogi képviselője a mindenkori kalocsa-kecskeméti érsek. A Könyvtár közvetlen felügyeletét a fenntartó képviseletében a gyűjtemény-prefektus látja el.

2.) A Főszékesegyházi Könyvtárat Patachich Ádám érsek 1784-ben, az érseki és főkáptalani könyvtárak egyesítésével alapította. Évszázadokon át az Érsekség és a Főszékeskáptalan közösen működtette, s az intézményt általában a káptalan tagjai közül kinevezett könyvtár-prefektus vezette. A 20. század második felében, ill. végén a vonatkozó polgári törvények értelmében az állam által bejegyzett-elismert szakkönyvtárrá, ill. nyilvános könyvtárrá vált, első modern szervezeti és működési szabályzatai 1988-ban és 1999-ben készültek. 

3.) A Könyvtár címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. (az érseki palota épülete) Központi raktárai ugyanebben az épületben találhatók. Az intézmény elérhetőségei:
Postacím: 6301 Kalocsa, Pf. 29.
Telefon/Fax: 78/465-280
E-mail: kalbib@asztrik.hu