Állománygyarapítás, feldolgozás, közművelődés

27.) A Könyvtár a gyűjtőkörről szóló (D.) részben szereplő irányelveknek megfelelően folyamatosan biztosítja állományának alakítását, gyarapítását, lebonyolítja a dokumentumok átvételét-beszerzését.

28.) A beérkezett dokumentumok leltározása után következik a könyvtári kezelés-szerelés munkafolyamata, a fentebb említett nyilvántartások vezetésével, ill. frissen tartásával együtt.

29.) A korábban beérkezett, ill. már régebben a Könyvtár állományában lévő dokumentumok címleírása, állományfeltárása is folyamatos.

30.) Az olvasók által igényelt információk, dokumentumok mind teljesebb beszerzése érdekében az intézmény együttműködik más könyvtárakkal, kutatóhelyekkel. Kapcsolatot tart fenn az Országos Katolikus Gyűjteményi Központtal és az Egyházi Könyvtárak Egyesületével. Munkatársai időnként személyes találkozón cserélnek tapasztalatot más egyházi és világi könyvtárak képviselőivel. A szakmai kapcsolatok külföldi intézményekre is kiterjedhetnek, melynek során a Könyvtár a külföldi intézményektől ajándékba kapott kiadványokat állományába veszi, külföldről érkező kérésre másolatban rendelkezésre bocsátja dokumentumait.

31.) Az őrzött dokumentumok oktatási, közművelődési célú felhasználását, a Könyvtár tevékenységének megismertetésével, kiadványokkal, előadásokkal, konferencia-részvétellel és egyéb módon (pl. anyagának bemutatásával kiállítások alkalmával) is elősegíti.

32.) A Könyvtár állományának, ill. történetének bemutatására saját kiállításokat is rendez, ill. működtet. Muzeális tereinek, állományának látogatását, kiállításainak megtekintését kijelölt útvonalon, csoportvezetéssel az érdeklődő turisták számára lehetővé teszi. A látogatás külön meghatározott belépődíj ellenében, meghirdetett nyitva tartás alapján történik