NKA pályázatok

NKA

2013

Egyedi dokumentum restaurálása

Gratianus - Johannis Teutonici - Bartholomaei Brixiensis: Decretum cum apparatu. Mainz: Peter Schöffer, Id. Aug. [13. Aug.] 1472.- 413 ff.; 40 cm. CIH 1442.
Könyvtörténeti jelentősége: A könyvtár legdíszesebb ősnyomtatványa. Rubrikált példány, rendkívül gazdag díszítéssel. Alsó lapjának két hasábja között választóoszlopként tarkára festett zöld farkú sárkány szájából kiinduló indás díszítés, mely a lap négy szélét fogja körül. A vörös, zöld díszítés között arany lapokon páva, papagáj, virág és szegfű. A kommentár kezdőbetűje aranylapokból rakott háttéren zöld, valamint vörös színű. A szöveg kezdőbetűje aranylapos háttéren áll, belsejét (R) miniatúra kép tölti ki: Krisztus, mint az emberek ítélőbírája felhők között ül.
A jogtörténet Gratianus Decretumát a klasszikus kánonjog első dokumentumaként tartja számon. Gratianus bencés szerzetes 1140 táján csaknem 3800 szövegből összeállított, az egyházfegyelem és egyházi szabályozás minden területét érintő gyűjteménye. Rövidesen a kánonjog legfontosabb kézikönyvévé vált, ennek alapján oktattak, és ezt kommentálták az egyetemek egyházjogi tanárai. A mű nemcsak szöveggyűjtemény, hanem értekezés is, amely kísérletet tesz a különböző forrásokból származó szabályozások ellentmondásainak és eltéréseinek feloldására. Szükség esetén Gratianus a római jog segítségét vette igénybe, és bőven merített az egyházatyák és más egyházi írók munkáiból. A kánonjog oktatása évszázadokon át a Decretumon alapult, a legkiválóbb egyházjogászok látták el széljegyzetekkel, és magyarázták. Ez lett a Corpus Iuris Canonici – a nagy egyházi gyűjtemény - első része, s a kánonjog 1917. évi hivatalos törvénykönyvbe foglalásáig fontos forrásnak számított.
A kötet könyv- és nyomdászattörténeti szempontból kimagasló értéket képvisel, hiszen Mainzban, Gutenberg nyomdája után a 2. működő ősnyomdában készült, nyomdásza Peter Schöffer (1425-1503) Gutenberg munkatársa. Peter Schöffer tökéletesítette Gutenberg nagy találmányát, a mozgatható betűkkel történő nyomtatást. Párizsban, mint könyvmásoló és kalligráfus működött, innen került Gutenberg mellé. Valószínű, hogy grafikai tudása, szakértelme, rátermettsége már a mester környezetében is kiemelkedő szerephez juttatta. Gutenberg távozása után Johannes Fusttal cégtárs lett, s a műhely élére állt. Mesterművei közül fennmaradt az 1457-es Mainzi Zsoltároskönyv és az 1462-es 48 soros Biblia. Az előbbi volt az első nyomtatott könyv amelyen feltűntették a nyomtatás helyét és idejét, valamint a nyomdász nevét. Schöffer öntött először fémbetűket, amelyeket a Vulgata Biblia második kiadásához használt fel. Haláláig több mint 300 könyvet nyomtatott.
Állapota restaurálás előtt: Félbőr kötése kopott, szakadozott, papír belső tábláin rovarkártevők nyoma. A könyvtest a kötéstől elválik. A legdíszesebb kezdő oldala kézzel festett, aranyozott. Az aranyozott iniciálé és a szöveg köré festett ornamentális díszítés foltos, koszos, elszíneződött. A lapok szakadozottak, gyűröttek, kijárnak a kötésből. A könyvtest fűzése meglazult, szakadozott.

 BESZÁMOLÓ

Helyszíni állományvédelmi munka a Patachich-teremben

A könyvtár Patachich-termében található egységes barokk gerinccel ellátott aranyozott bőrkötésű könyvek állapota az elmúlt két évszázad során érthető módon sokat romlott: a bőrkötések megsérültek, szakadozottak, a gerincek széttöredeztek, leváltak, a köteteken rovarkártevők nyoma látható.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának segítő támogatásával 2002-ben – a könyvtárterem rekonstrukciójának évében – az OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely restaurátorai megkezdhették a kötetek helyi állományvédelmét. Az NKA további támogatásai pedig lehetővé tették, hogy a megkezdett munka évről-évre folytatódhasson. Az elmúlt tizenkét évben (2002-2013) a Patachich-terem bejáratától kezdve az oldalfalakon elhelyezett teljes könyvanyagon kívül a középső három pillér fénytől károsodott köteteinek (kb. 9.700 kötet), valamint a középső íróasztalokon elhelyezett kötetek tisztítását, konzerválását, és a kötések javítását (ún. sapkázás) sikerült elvégezni. Sürgőssé vált az értékes, de igen rossz állapotú ősnyomtatvány gyűjtemény (510 példány) helyszíni állományvédelme is. 2007 nyarán a külön teremben elhelyezett köteteken is elkezdődtek a munkálatok. A munka nagy része az általános tisztításon és bőrtápláláson túl rengeteg kötésjavítás, restaurálás elvégzését jelenti, hisz több esetben leszakadt táblákat, hiányos félbőrkötéseket kellett pótolni. A tizenkét éve tartó helyszíni állományvédelmi munkálatoknak köszönhetően a muzeális 16.000 kötetes Patachich-gyűjtemény erősen károsodott köteteinek állaga nagymértékben javult. Az elvégzett konzerválás hosszú távra biztosítja az itt található dokumentumok kutathatóságát.

Beszámoló BESZÁMOLÓ | Képek a restaurálásról Beszámoló

2014

Helyszíni állományvédelem

A könyvtár Patachich-termében található egységes barokk gerinccel ellátott aranyozott bőrkötésű könyvek állapota az elmúlt két évszázad során érthető módon sokat romlott: a bőrkötések megsérültek, szakadozottak, a gerincek széttöredeztek, leváltak, a köteteken rovarkártevők nyoma látható.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának segítő támogatásával 2002-ben – a könyvtárterem rekonstrukciójának évében – az OSZK-Soros Könyvrestaurátor Műhely restaurátorai megkezdhették a kötetek helyi állományvédelmét. Az NKA további támogatásai pedig lehetővé tették, hogy a megkezdett munka évről-évre folytatódhasson. Az elmúlt tizenkét évben (2002-2014) a Patachich-terem bejáratától kezdve az oldalfalakon elhelyezett teljes könyvanyagon kívül a középső három pillér fénytől károsodott köteteinek (kb. 10 000 kötet), valamint a középső íróasztalokon elhelyezett kötetek tisztítását, konzerválását, és a kötések javítását (ún. sapkázás) sikerült elvégezni. Sürgőssé vált az értékes, de igen rossz állapotú ősnyomtatvány gyűjtemény (510 példány) helyszíni állományvédelme is. 2007 nyarán a külön teremben elhelyezett köteteken is elkezdődtek a munkálatok. A munka nagy része az általános tisztításon és bőrtápláláson túl rengeteg kötésjavítás, restaurálás elvégzését jelenti, hisz több esetben leszakadt táblákat, hiányos félbőrkötéseket kellett pótolni. A tizenkét éve tartó helyszíni állományvédelmi munkálatoknak köszönhetően a muzeális 16.000 kötetes Patachich-gyűjtemény erősen károsodott köteteinek állaga nagymértékben javult. Az elvégzett konzerválás hosszú távra biztosítja az itt található dokumentumok kutathatóságát.

 Helyszíni dokumentáció