Jogi háttér, szervezeti felépítés, szakfelügyelet

4.) A Könyvtár nem önálló jogi személy, az intézményben a munkáltatói jogokat a fenntartó Főegyházmegye jogi képviselője gyakorolja. A vonatkozó (alább felsorolt) polgári jogszabályok értelmében a Könyvtár szakmailag önálló intézmény, melynek jogi besorolása nyilvános könyvtár. A Könyvtárra vonatkozó fontosabb polgári jogszabályok és egyházi megnyilatkozások a következők:
a.) Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága körlevele, Prot. N. 179/91/35
b.) 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
c.) A Kormány 64/1999. (IV. 28.) korm. rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

5.) A Könyvtár a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények (könyvtár, kincstár, levéltár) egyik részlege, melyre értelemszerűen vonatkozik a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Közös Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: gyűjteményi SZMSZ, lásd mellékelve). A Könyvtár ennek megfelelően egyezteti gazdálkodását és munkatervét a Gyűjtemények más részlegeivel, segíti a gyűjteményvezető tevékenységét, s a könyvtárvezető részt vesz a gyűjteményi értekezlet munkájában.

6.) A Könyvtár intézményén belül további szervezeti tagolódásra nincsen szükség. Az intézmény vezetői teendőit a kincstárvezető látja el, a feladatok megosztásáról a dolgozók munkaszerződései és a munkaköri leírások rendelkeznek.

7.) A Főszékesegyházi Könyvtár szakfelügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári Főosztálya által megbízott könyvtári szakfelügyelő, valamint az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ illetékes megbízottja látja el.