Jogi háttér, szervezeti felépítés, szakfelügyelet

4.) A Könyvtár nem önálló jogi személy, az intézményben a munkáltatói jogokat a fenntartó Főegyházmegye jogi képviselője gyakorolja. A vonatkozó (alább felsorolt) polgári jogszabályok értelmében a Könyvtár szakmailag önálló intézmény, melynek jogi besorolása nyilvános könyvtár. A Könyvtárra vonatkozó fontosabb polgári jogszabályok és egyházi megnyilatkozások a következők:
a.) Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága körlevele, Prot. N. 179/91/35
b.) 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
c.) A Kormány 64/1999. (IV. 28.) korm. rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

5.) A Könyvtár intézményén belül további szervezeti tagolódásra nincsen szükség. Az intézmény vezetői teendőit a könyvtárvezető látja el, a feladatok megosztásáról a dolgozók munkaszerződései és a munkaköri leírások rendelkeznek.

6.) A Főszékesegyházi Könyvtár szakfelügyeletét megbízott könyvtári szakfelügyelő, valamint az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ illetékes megbízottja látja el.